Trung tâm điện lạnh miền bắc

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại Long Biên

Yêu cầu của chủ đầu tư về việc lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại Hà Nội cụ thể là ở Sân Gôn – Long Biên như sau. … Read More

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại An Khánh

Trung tâm kho lạnh miền bắc lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại An Khánh Thể tích: 75m3 Nhiệt độ: -18oC đến -20oC Hàng hóa bảo quản: thịt … Read More