Trung tâm điện lạnh miền bắc

Dự án lắp đặt kho lạnh bảo quản thủy sản

Ngành nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản ở nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng đặc biệt là vấn đề … Read More