Kho lạnh thực phẩm

kho lạnh thịt được lắp đặt với nhiệt độ thích hợp để bảo quản thịt luôn được tươi trong thời gian nhất định

Recent News