Trung tâm điện lạnh miền bắc

Ba thiết bị quan trọng khi lắp đặt kho lạnh

Ba thiết bị quan trọng khi lắp đặt kho lạnh để đảm bảo an toàn, thuận tiện trong sử dụng đó là: Đồng hồ báo nhiệt độ, hệ thống chuông … Read More

Lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại Long Biên

Yêu cầu của chủ đầu tư về việc lắp đặt kho lạnh bảo quản thực phẩm tại Hà Nội cụ thể là ở Sân Gôn – Long Biên như sau. … Read More